Projects and Services
NATIONAL SKILLS REGISTRY SYSTEM (SRS)

"Hahanapin ka ng Trabaho kung ikaw ay nakarehistro"

ANO ANG SRS?

Ang SRS ay isang sistema ng pagrehistro ng mga manggagawang Pilipino na nangangailangan ng trabaho.

Layunin ng SRS na patatagin ang kasalukuyang talaan ng skills na nasa DOLE Phil-JobNet at maging matibay na batayan ng tunay na bilang ng mga naghahanap ng trabaho sa isang lugar.

Ano ang dapat mong gawin para ikaw ay makarehistro?

1. Magsadya sa barangay hall o sa PESO na matatagpuan sa inyong Munisipyo o City Hall para humingi ng registration form.

2. Lagyan ng nararapat na impormasyon ang bawat puwang sa registration form.

3. Personal na dalhin sa PESO ang registration form matapos na ito'y masulatan upang ito'y maitala ng mga kawani ng PESO.

4. Maari ninyong hintayin ang referral ng PESO kung mayroong trabaho na tugma sa inyong kakayahan.

5. Mga dapat dalhin o ihanda sa pagpaparehistro:

a) Biodata

b) Listahan at katibayan ng mga dating pinaglilingkurang kumpanya

c) Listahan o katibayan ng inyong mga kakayahan o skills


MAHALAGANG PAALALA

1. Ipaalam sa opisyal ng inyong Barangay ang estado ng inyong trabaho kada buwan, kagaya ng mga sumusunod:

a) Kung nakapasok na ng trabaho

b) Kung interesado pang mapasama ang kakayahan sa SRS

c) Kung aalis na nang Barangay

2. Kung sakaling kayo ay lilipat ng tirahan, ipaalam sa inyong PESO o Barangay upang kayo ay madaling makontak ng PESO at Employer na interesado sa inyong kakayahan.

3. Ang inyong record ay mapapabilang sa talaan ng Phil-JobNet System upang mahanapan kayo ng trabaho na angkop sa inyong kakayahan at kagustuhan.

4. Para sa karagdagang impormasyon sa paghahanap ng trabaho bisitahin ang website na www.phil-job.net.

[Back]
[Print]
2012-03-22
SISINIO B. CANO


REGIONAL DIRECTOR
Contact us:
Name

Your Email

Title/Subject

(Maximum characters: 50)
You have characters left.

Your Message

(Maximum characters: 300)
You have characters left.